Prima pagina   |   Date de contact   |   Galerie foto   |   Blog

Istoric

     În  1993  preotul Creţa Simion, parohul Parohiei Bistriţa I, din motive obiective, mai ales intenţia de a construi biserică nouă a solicitat separarea gestiunii şi a zonei aferente parohiei, de celelalte parohii, III şi IV aflate în biserica cu hramul ”Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.


Biserica in constructie
     Parohia Bistriţa I este cea mai veche din Bistriţa şi se extinde în zona centrală a oraşului, în jurul cartierului Petre Ispirescu, având acelaşi preot, doar hramul noii biserici este „SFÂNTUL DUMITRU”[ parohia este unitate de cult, (instituţia) iar hramul este ocrotitorul spiritual al bisericii respective].
Parohia este populată cu credincioşi de diferite confesiuni şi naţionalităţi.
În ultimii ani numărul credincioşilor ortodocşi din parohie s-a diminuat, prin înfinţarea de noi parohii în Bistriţa, prin noi rearondări şi prin exodul populaţiei în alte localităţi din ţară şi străinătate.

Biserica in constructie
Actualmente, bunul cel mai reprezentativ al parohiei este biserica parohială, amplasată în strada General Grigore Bălan nr.115A, centrul de atracţie al credincioşilor.

      În anul 1993 din iniţiativa preotului-paroh, protopopul Simion Creţa s-a  obţinut terenul necesar, prin concesionare şi în anii 1994-1995 s-a edificat biserica. Stilul bisericii este bizantin, cu arhitectură aparte. Construcţia este foarte bine consolidată, rezistenţă deosebită. Construcţia este din cărămidă, iar bolţile în totalitate din beton armat.
Arhitecţii, soţii Tămaş Ştefan şi Marcela din Bistriţa, au preluat şi îmbunătăţit sugestiile preotului - paroh.
Partea de rezistenţă a bisericii se datorează competenţei şi bunăvoinţei domnului inginer Hojda Partene din Bistriţa.
Strădaniile pentru construirea bisericii au fost mari, greu de evaluat.Totuşi, am găsit largă bunăvoinţă din partea credincioşilor şi oamenilor de bine, inclusiv credincioşi de alte confesiuni (reformaţi, adventişti, baptişti, penticostali şi alţii).

     Din anul 1995, parohia are şi diacon, Dumitru Creţa fiul preotului-paroh, hirotonit pentru o mai bună împlinire a activităţii liturgice şi administrative.
Cum toate trec şi bune şi rele, preotul Simion Creţa şi fiul său diaconul Dumitru,  care s-au angajat la iniţierea şi împlinirea în totalitate a lucrărilor, împreună cu obştea creştină au avut bucuria ca în duminica din 5 noiembrie 1995 biserica să fie dată în folosinţă prin binecuvântarea  P.S. Episcop Dr. Irineu Pop Bistriţeanul.

     În perioada 1997-1999 biserica, a fost pictată în „tempera grasă”, faţada exterioară în culori acrilice şi icoanele de pe  iconostas în ulei. Toate aceste lucrări au fost realizate de pictorul Ţâra Aurel din Bistriţa.


Biserica actuala
Iconostasul şi tot mobilierul din interior este lucrat din stejar de sculptorul Horvat Adolf din Dumitra.
Cum sfărşitul laudă începutul, duminica din 17 septembrie 2000 a însemnat încununarea strădaniilor, Biserica a fost sfinţită, tot prin voia lui Dumnezeu şi lucrarea aceluiaşi vrednic ierarh,  P.S.Dr. Irineu Pop Bistriţeanul al Clujului.
Din anul 1999, parohia are şi casă parohială. Preotul-paroh împreună cu diaconul în urma  intervenţilor insistente au obţinut şi terenul necesar pentru această construcţie aşezată în vecinătatea bisericii, iar prin strădanii s-a realizat şi acest obiectiv.
Parohia are şi un cor restrâns, format din credincioase şi credincioşi inimoşi.
Dealtfel, toată atmosfera de la serviciile divine din biserică este antrenantă şi ziditoare de suflet.

     În anul 2011 credincioşii parohiei şi nu numai au fost martorii unui moment emoţionant, hirotonirea întru preot-paroh, a diaconului Dumitru Creţa după o slujire de 15 ani, prin lucrarea vrednicului ierarh  P.S. Dr. Irineu Pop Bistriţeanul.

     Chiar dacă timpul şi oamenii vor fi nerecunoscători rămân mărturie aceste edificii, că preotul şi diaconul au fost iniţiatorii şi împlinitorii acestor folositoare şi durabile lucrări.

PROGRAMUL
SERVICIILOR RELIGIOASE

» SFÂNTA BISERICĂ SE DESCHIDE  LA ORA 7.

ÎNTRE ORELE 9-10 SE SĂVÂRŞEŞTE SFÂNTA LITURGHIE, URMATĂ DE ALTE SOLICITĂRI.

» LA ORA 18  ÎN ZILELE SĂPTĂMÂNII, SLUJBA VECERNIEI ŞI ALTE SERVICII RELIGIOASE.

» DUMINICA LA ORA 18 SE SĂVÂRŞEŞTE SLUJBA SFÂNTULUI MASLU.


Imagine naos

Imagine turla

Localizare Biserica